Договір публічної оферти про користування сайтом Yourcountry

(надалі за текстом – Договір)

Редакція від «01» червня 2020 року 

Перед початком користування Сайтом, просимо уважно прочитати цей документ.

Цей Договір, є публічною Офертою відповідно до ст. 633, 641 і розділу 63 Цивільного кодексу України, є еквівалентом “усної угоди” та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Відповідно до п.2 ст.642 Цивільного Кодексу України акцепт цієї оферти відбувається шляхом прийняття викладених нижче умов.

Даний Договір є договором приєднання, у зв’язку з чим, Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, який виявив намір укласти Договір. Користувач, який виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови договору.

Починаючи використовувати будь-які сервіси, матеріали, інформацію, інші елементи Сайту, або пройшовши процедуру реєстрації (заповнення відповідної форми) на Сайті, Користувач вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, і Користувачу зрозумілі всі його положення.

Якщо Користувач не згоден з цим Договором, або з яким-небудь пунктом цього Договору, чи не зрозумів будь-який пункт цього Договору, то Користувач не може користуватись Сайтом, матеріалами, інформацією чи іншими елементами Сайту, і зобов’язаний залишити цей Сайт.

Даний Договір регулює порядок роботи та використання Сайту, а також взаємовідносини, що виникають при використанні Сайту і його Сервісів Користувачами.

На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих сервісів, послуг та інформації.

1. В цьому Договорі використовуються такі поняття та терміни:

1.1. Сайт — веб-сайт Yourcountry, розміщений в інтернеті за адресою: https://yourcountry.com.ua/, щодо якого Виконавець володіє усіма необхідними для надання Послуг правами інтелектуальної власності.

1.2. Виконавець — власник сайту, суб’єкт підприємницької діяльності, фізична особа-підприємець Андрійчук Олександр Сергійович, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також афілійовані особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, в тому числі, надаючи Послуги через Сайт.

1.3. Послуги — усі інформаційні послуги та інші послуги, вказані в Оферті, які надає Виконавець через Сайт.

1.4. Користувач — фізична особа, що має повну цивільну дієздатність відповідно до чинного законодавства, використовує Сайт або/та розмістила заявку на Сайті з метою отримання Послуг Виконавця.

1.5. Персональні дані — 1) інформація, яку надає Користувач при розміщенні заявки на Сайті, а саме: ім’я, номер телефону.

 1. Опис та порядок надання Послуг

2.1. Предметом цього Договору є порядок та особливості використання Користувачами Сайту та його функціоналу, обов’язки та відповідальність Користувачів, а також права та обов’язки Виконавця щодо Користувачів.

2.2. Використання Сайту є безкоштовним для всіх Користувачів, а Виконавець не вимагає сплати жодних комісій чи інших платежів від Користувачів за використання Сайту. Надання платних послуг Виконавцем із використанням Сайту здійснюється в порядку, що визначений даною Офертою.

Виконавець може змінювати умови використання Сайту та порядок надання Послуг, в тому числі надавати будь-які додаткові Послуги, а також вводити платні Послуги чи плату за використання Сайту.

2.3. Користувач здійснює замовлення послуг, що вказані на Сайті шляхом розміщення  заявки із зазначеними іменем та номером телефону Користувача.

2.4. Згідно умов цієї Оферти, Виконавець надає наступні Послуги Користувачам:

 • забезпечення доступу до розміщення інформаційних оголошень на Сайті;
 • супровід оформлення документів для виїзду за кордон, а саме:
 • надання інформації щодо переліку документів, необхідних для отримання візи іноземної держави та виїзду за кордон;
 • формування пакету документів, необхідних для виїзду за кордон, перевірка документів на їх відповідність нормативним вимогам;
 • надання допомоги в заповнення анкет та аплікаційних форм;
 • організація передачі документів в консульські та інші уповноважені органи;
 • сприяння в отриманні страхових та проїзних документів;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг з питань, пов’язаних із виїздом за кордон.

2.4.3. розсилку інформаційних повідомлень (включно, але не обмежуючись, стосовно будь-якої зміни на Сайті, щодо заявки Користувача) від Виконавця на номер телефону Користувача та/або на електронну пошту, якщо таку було вказано Користувачем.

3. Обов’язки Користувача

3.1. Користувач зобов’язаний використовувати Сайт та отримувати Послуги належним чином, не порушувати права інших Користувачів, третіх осіб та Виконавця, в тому числі права інтелектуальної власності.

3.2. Користувач зобов’язаний не порушувати цілісність Сайту, не втручатися в його нормальну роботу, намагатися отримати вихідний код Сайту, отримувати несанкціонований доступ до Персональних даних інших Користувачів, встановлювати шкідливий програмний код в поля для введення на Сайті, запускати автоматизовані програми для перешкоджання доступу до функціоналу Сайту інших осіб, збирати, зберігати та/або обробляти інформацію із Сайту (в тому числі, дані про інших Користувачів), в тому числі шляхом використання парсингу даних.

3.3. Користувач зобов’язується надавати правдиву інформацію. Забороняється надавати неправдиву інформацію, а також інформацію про іншу особу, яка не є Користувачем.

3.4. Користувач зобов’язується оплачувати Послуги Виконавця, які надаються на оплатній основі.

4. Права Виконавця

4.1. Виконавець має право змінювати Сайт на власний розсуд.

4.2. Виконавець має право редагувати чи видаляти матеріали, опубліковані на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цієї Оферти, завдають шкоду Виконавцю чи третім особам, а також на власний розсуд без зазначення причини.

 1. Платні Послуги

5.1. Послуги, вказані в п. 2.4.2. даної Оферти, надаються на оплатній основі. Доступ до Послуг Виконавця здійснюється шляхом подання відповідної заявки Користувачем. 

5.2. Вартість, строки та порядок надання платних Послуг Виконавцем визначається відповідно до їх обсягу та предмету. Загальна вартість замовлених послуг визначається як сума вартості кожної із замовлених послуг вказаних п. 2.4.2. даної Оферти.

5.3. Інформація про вартість платних Послуг, підтвердження або відхилення платежів та інша інформація, що стосується платних Послуг на Сайті, буде надіслана Користувачу на електронну пошту або на номер телефону, що вказані у заявці Користувача.

5.4. Оплата платних послуг Виконавця здійснюється через сервіс (платіжну систему) LiqPay відповідно до його вимог щодо оплати, обробки платежів та інформації, повернення та розгляду скарг. Виконавець може у будь-який момент змінити спосіб оплати у порядку, визначеному в пункті 12.2 цієї Оферти.

5.5. У разі відмови Користувача від надання послуг за даною Офертою після оплати Послуг, Виконавець не повертає Користувачу вартість Послуг, якщо на момент такої відмови, Виконавець поніс витрати, пов’язані із наданням Послуг.   

 1. Відповідальність Виконавця

6.1. Виконавець несе відповідальність за своєчасне та належне надання Послуг через Сайт, а також за адміністрування Сайту. Виконавець зобов’язується належним чином повідомляти Користувачів про зміну умов використання Сайту та надання Послуг, передбачені розділом 2 цієї Оферти, шляхом надсилання повідомлень на номер телефону  та/або через електронну пошту, які були ними вказані при розміщенні заявки на Сайті, або шляхом розміщення інформації безпосередньо на Сайті.

6.2. Виконавець гарантує достовірність та актуальність опублікованої на Сайті інформації.

6.3.  Виконавець не несе відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо воно сталося не з його вини.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за завдання шкоди чи будь-яких збитків, що можуть бути спричинені  використанням Сайту.

6.5. Виконавець докладає зусиль для підтримання роботи Сайту, без помилок та в максимальній безпеці, але не може гарантувати повну відсутність помилок, збоїв та несправностей під час роботи Сайту, так само як і його безперервну придатність для визначених в Договорі цілей його використання.

8. Права інтелектуальної власності

8.1. Всі матеріали на Сайті включаючи, але не обмежуючись назвами, логотипами, торговими марками, знаками обслуговування, торговими іменами, фотографіями, текстами, колонками, малюнками, кліпами і іншими елементами змісту сайту (далі згадується, як «Зміст») захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності. Зміст контролюється і належить Виконавцю, а також третім особам, які дали дозвіл на розміщення Змісту або забезпечили Сайт матеріалами у інший спосіб. Зміст охороняється законами, включаючи міжнародні угоди та інші закони щодо захисту інтелектуальних прав.

8.2. Користувач підтверджує та погоджується з тим, що весь вміст, матеріали (об’єкти), що доступні на Сайті, захищені, включаючи, але не обмежуючись, авторським правом, торговельними марками, патентами, комерційною таємницею. Відтворення, копіювання чи розповсюдження будь-якого вмісту Сайту без письмового дозволу Виконавця суворо заборонено.

 1. Політика конфіденційності та захист персональних даних

9.1. Виконавець докладає зусиль для дотримання максимальної конфіденційності будь-якої інформації з обмеженим доступом, розміщеної на Сайті.

9.2. Виконавець гарантує, що всі Персональні дані Користувача будуть використовуватися, зберігатися та оброблятися в базі даних Виконавця у відповідності до положень Закону України “Про захист персональних даних”. Виконавець також докладатиме зусиль для використання, зберігання та оброблення Персональних даних у відповідності до положень іншого застосовного законодавства. Користувач, в свою чергу, дає згоду на використання, зберігання та обробку таких Персональних даних виключно в рамках надання Виконавцем Послуг, визначених цим Договором.

9.3. Порядок збирання, зберігання та обробки Персональних даних Користувачів, їх передача третім особам, та інша інформація щодо поводження із Персональними даними міститься у Політиці конфіденційності, яка розміщена в інтернеті за адресою: ______________.

9.4. На підставі окремо отриманої згоди Користувача, або відвідувача Сайту Yourcountry має право використовувати технологію “cookies” та/або отримувати інформацію про ip – адресу Відвідувача Сайту. Такі дії Виконавець має право здійснювати після одержання відповідної згоди Користувача, яка може бути отримана в тому числі шляхом проставлення відвідувачем Сайту галочки навпроти напису «Я погоджуюся» (або натисканням кнопки «Я погоджуюся») на відповідному інформаційному повідомленні (вікні). Дана інформація не використовуватиметься для встановлення особи відвідувача Сайту, за винятком випадків шахрайських або інших протиправних дій останнього.

 1. Умови користування Сайтом

10.1. Користувач зобов’язується не використовувати Сайт в протизаконній і забороненій діяльності, дотримуватися законів України або іншого застосовного законодавства, а також дотримуватися прийнятних норм поведінки на Сайті, в тому числі, але не виключно, не вчиняти наступних дій:

 • втручатися або намагатися втручатися в штатну роботу Сайту, у тому числі, але не обмежуючись, із застосуванням вірусних атак, зміни пакетів TCP/IP або надсилання великої інформації, або діями, які можуть спричинити надмірне або непропорційно – велике навантаження на інфраструктуру, яка підтримує Сайт;
 • намагатися розшифрувати, декомпілювати, розібрати, і змінювати будь-яким іншим способом, будь-яку частину програмного забезпечення, яке становить і підтримує сайт і його зміст;
 • поширювати спам, не поширювати шкідливе програмне забезпечення, посилання на веб-ресурси, які можуть завдати шкоду будь-кому;
 • використовувати автоматизовані засоби для доступу до сервісу Сайту (такі, як копіювання даних з екрану та/або безпосередньо з баз даних, використання ботів, роботів, програмних кодів та іншої автоматизованої активності), за виключенням випадків, коли така автоматизована активність відбувається на підстав письмового дозволу Виконавця. Дане обмеження не стосується пошукових сервісів, таких як Google, Yandex та інших;
 • видаляти або змінювати будь-які повідомлення про право власності, торгові знаки, будь-які рекламні матеріали зі змісту;
 • включати рекламні та промо матеріали свої або третіх осіб в зміст Сайту, у тому числі але не обмежуючись, додаткові матеріали або функції Сайту;
 • видавати себе за іншу фізичну або юридичну особу або вводити в оману з приводу приналежності до тої чи іншої фізичної чи юридичної особи;
 • використовувати Сайт не так, як дозволено в цій Оферті;
 • використовувати Сайт або будь-який його зміст, порушуючи відповідні закони, норми моралі та/або права третіх осіб.

11.  Порядок вирішення спорів

11.1. Всі спори між Користувачами та Виконавцем у процесі виконання цієї Оферти повинні вирішуватись шляхом переговорів.

11.2. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Оферти або в зв’язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.

12.Заключні положення

12.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни, доповнювати та виключати положення цієї Оферти.

12.2. Нова редакція Оферти набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не вказано в новій редакції Оферти. Дата останніх змін буде вказана в Оферті у відповідному полі «Редакція від __».

12.3. Користувач зобов’язаний стежити за актуальною редакцією Оферти, а також редакцією Оферти в момент використання ним Сайту та/або Послуг.

12.4. Користувач може припинити дію Оферти у будь-який момент шляхом припинення використання Сайту та отримання Послуг Виконавця.

12.5. Виконавець може припинити дію Оферти у будь-який момент, попередньо попередивши про це Користувачів шляхом надсилання відповідного повідомлення на номер телефону  та/або через електронну пошту, які були ними вказані при реєстрації на Сайті.